We onderzoeken welke leerstijl bij uw kind past en stimuleren de ontwikkeling daarvan. Daarnaast wordt geholpen bij plannen en organiseren, bij agendabeheer en ‘leren leren’ voor toetsen. Ook werken we aan meer zelfstandigheid, zodat uw kind het later zelf kan.

’t Boompje denkt mee over school- en profielkeuze met een passend vakkenpakket. Heeft uw kind bijles nodig dan zoeken we naar een goede vakdocent. Er wordt altijd intensief overlegd met de school en met de ouders. Overigens zien we ook het ontlasten van de ouders of verzorgers als onze taak.

We begeleiden leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek en gemeente De Bilt.

Voor kinderen van de basisschool

Voor kinderen van de basisschool

Voor kinderen uit het voortgezet onderwijs

Voor kinderen uit het voortgezet onderwijs

Individuele Begeleiding

Individuele Begeleiding