t Boompje richt zich niet alleen op schoolse zaken. Het doel van deze vorm van begeleiding is een grotere zelfstandigheid van de jongeren en het ontlasten van ouders die het vaak zwaar hebben.

We werken aan sociale redzaamheid, beter psychisch functioneren en het voorkomen van probleemgedrag. Dat gebeurt overigens thuis en ook dat wordt door veel ouders gewaardeerd.

Structureren, plannen en organiseren van het dagelijks leven is de kern van onze ondersteuning. Dit gebeurt intensief en met permanent aan- en bijsturen. Maar altijd worden de jongeren er zelf nadrukkelijk bij betrokken en maken we onderling duidelijke afspraken.

Zo helpen we jongeren aan meer zelfvertrouwen, een grotere weerbaarheid en een positief zelfbeeld. Hoe dat er in de praktijk uitziet?

Voor kinderen van de basisschool

Voor kinderen van de basisschool

Voor kinderen uit het voortgezet onderwijs

Voor kinderen uit het voortgezet onderwijs

Individuele Begeleiding

Individuele Begeleiding