Na een kennismakingsgesprek beginnen we met de intake. We verzamelen dan alle informatie die belangrijk is voor een succesvolle begeleiding. Daarvoor praten we met de ouders of verzorgers, met de school en met het kind.

We bepalen vervolgens samen op welke manier uw kind het beste geholpen kan worden en welke begeleider het meest geschikt is. In een plan op maat staat precies wat we gaan doen, hoe vaak en hoe lang. Dit plan wordt regelmatig getoetst en eventueel aangepast.

Wanneer dat nodig is zorgt een psycholoog of een orthopedagoog voor advies, een dyslexieverklaring of bijvoorbeeld een test op IQ, concentratie of geheugen. In overleg met ouders onderhouden we ook gedurende de begeleiding contact met school.

't Boompje begeleidt kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek en Gemeente De Bilt

Meer weten? Stuur een mail of bel Jolanda Kamp-Kerker (06) 51 80 46 26

Gratis lesuur "Kinderen met een stempel"

Kinderen met 'een stempel' vind je in bijna iedere klas. Maar voor hun klasgenoten is vaak niet duidelijk wat bijvoorbeeld ADHD is. Te weinig begrip maakt de acceptatie van kinderen die 'anders' zijn moeilijk. Daarom geeft 't Boompje voorlichting aan leerlingen van groep 7 en 8.

Tijdens één lesuur vertellen we erover én we zetten de klas actief aan het werk. Daarbij gaat het niet alleen om beperkingen - we kijken nadrukkelijk naar de positieve kanten van kinderen met een stempel. Ook voor kinderen die zelf deze problemen hebben is dat een leuke en leerzame ervaring!

We geven deze voorlichting op scholen in en rond 't Gooi. Er zijn geen kosten aan verbonden. Geïnteresseerd? Laat het ons weten via het reactieformulier.

Passend onderwijs? 't Boompje ondersteunt scholen.

Ieder kind een passende onderwijsplek bieden. Een mooi streven, maar voor veel scholen ook een behoorlijke uitdaging. De ervaren leerkrachten en begeleiders van ’t Boompje staan klaar om scholen daarbij te ondersteunen.

De voordelen:

  • extra ondersteuning door ervaren professionals
  • flexibele afspraken op korte termijn
  • begeleiding van individuele kinderen of groepjes leerlingen (met dezelfde problematiek) voor dezelfde uurprijs
  • het eigen team wordt minder zwaar belast
  • ook aanvullende thuisbegeleiding mogelijk (in overleg met ouders)
Voor kinderen van de basisschool

Voor kinderen van de basisschool

Voor kinderen uit het voortgezet onderwijs

Voor kinderen uit het voortgezet onderwijs

Individuele Begeleiding

Individuele Begeleiding