Every child is a different kind of flower,

and all together, make this world a beautiful garden.

Jolanda Kamp-Kerker - Oprichtster

“Na ruim twintig jaar als leerkracht in het basisonderwijs en speciaal onderwijs te hebben gewerkt - zowel klassikaal als individueel – maakte ik de stap naar persoonlijke begeleiding; want daar lag mijn hart. Daarom richtte ik in 2005 ’t Boompje op. Als moeder heb ik ervaren hoe belangrijk directe hulp is wanneer je kind problemen heeft. Bij de oprichting van ‘t Boompje bleek al snel dat er veel behoefte was aan deze vorm van begeleiding en deze vraag is alleen maar groter geworden. Ik ben trots op mijn collega’s die met zo veel passie werken en alle leerlingen helpen.”

Annelieke Dik

“Het is mooi om samen met een kind te onderzoeken wat zijn of haar sterke kanten zijn en hoe die kunnen worden ingezet om uitdagingen als faalangst, dyslexie, autisme of een rekenprobleem aan te gaan. Zo kun je een kind weer in zijn kracht zetten en laten ervaren dat leren leuk is.”

Bart Stornebrink

"Ik ben Bart Stornebrink, vader van Milan en Nina en fotograaf, fotodocent en schrijver van beroep. Sinds 2013 geef ik ook fotografie workshops aan kinderen vanuit mijn stichting KidzKlix; van nature klikt het! Ik heb in die jaren heel wat kinderen op les gehad. Ik merkte dat ik me meer dan gemiddeld betrokken voelde bij de kinderen voor wie het allemaal minder vanzelfsprekend was. Soms door hun achtergrond, soms door een aangeboren hindernis. Juist die kinderen wilde ik iets meer meegeven. In een setting van maximaal vier uur workshop was daar echter te weinig gelegenheid voor. Ik ben de studie ‘Kindercoach’ gaan volgen om beter te kunnen onderbouwen wat ik doe. Ik ben heel blij dat ik bij ‘t Boompje de kans krijg om mijn (com)passie nu ook toe te kunnen passen in een professionele setting."

Bob Tops

“De middelbare scholieren die ik help hebben moeite met wiskunde. Ik houd van wiskunde en vind het leuk om mijn kennis en vaardigheden aan jonge mensen over te dragen. Het doet mij veel plezier als leerlingen door mijn begeleiding wiskunde beter gaan begrijpen en daardoor betere resultaten op school behalen.”

Chris Rozendaal

"Na ruim twintig jaar in het onderwijs gewerkt te hebben weet ik dat er vaak te weinig tijd is om een kind op de juiste wijze op te vangen. Ik probeer met aandacht, geduld, de juiste leerstof en een beetje humor het kind te geven wat nodig is. Ik vind niets mooier dan het vertrouwen bij een kind te zien groeien."

Elles Dekker

“Het een-op-een werken bij het kind thuis zorgt al snel voor een positief effect op het gebied van leerprestaties. Het kind kunnen begeleiden in alle rust zonder de hectiek van een klas geeft het kind het plezier in het leren terug en de uitdaging voor mij als begeleider is dan ook om te zorgen voor passende en uitdagende leerstof. Het blije gezicht van een kind dat opeens zelfstandig een stukje tekst kan lezen of de moeilijke som wél kan uitrekenen, is de beloning die je ervoor krijgt."

Else Leendertse

"Mijn hart gaat uit naar tieners en jongeren die vastlopen in het onderwijs. Vaak gaat dit namelijk gepaard met frustraties, verdriet en onvermogen. Niet alleen het kind zelf heeft hier last van, het heeft zijn weerslag op het hele gezin. In plaats van de nadruk te leggen op problemen, kan er veel veranderen als we gaan denken in mogelijkheden. Ieder kind is uniek en is het waard gezien en gehoord te worden! En wat kun je dan veel van elkaar leren: de begeleider van de jongere en omgekeerd. Als moeder weet ik hoe het voelt als je kind uitvalt, maar ook hoe het is om te leren dat je kind 'zichzelf' mag zijn. De druk van de maatschappij, met alle prestatienormen, maakt dit tot een kwetsbaar proces. Maar zo de moeite waard! Ik vind het mooi om dit proces met verschillende jongeren bij ‘t Boompje te mogen doorlopen!"

Fleur Beeftink

"Naast mijn werk als kindercoach werk ik met veel plezier bij ‘t Boompje. Als het kind lekkerder in zijn vel zit, komt het veel beter tot leren. Soms staan ze zelf versteld van wat ze ineens allemaal kunnen! Dat geeft mij super veel voldoening. Bovendien is elk kind uniek, wat mij uitdaagt om een aanpak op maat te bedenken. Dat vind ik erg interessant."

Gerarda Nierman

“Het leren van nieuwe dingen is iets wat ik altijd leuk heb gevonden. Dat enthousiasme overdragen op leerlingen geeft mij veel voldoening en ik help ze dan ook graag met het plannen, organiseren en maken van huiswerk. Ze worden hierdoor zelfstandiger en kunnen zich op school ontwikkelen op de manier die bij ze past. Geduld, humor en een persoonlijke aanpak zijn de kernpunten van waaruit ik werk.”

Ingeborg Lotze

“’Leer mij het zelf te doen’ is een bekende uitspraak van Maria Montessori en eentje waarmee ik werk vanuit de mogelijkheden van het kind. Vanuit een veilige en vertrouwde situatie ga ik samen met het kind aan de slag, in gesprek of op pad. Het kind doet (succes)ervaringen op en leert nieuwe vaardigheden en/of op zichzelf te vertrouwen.”

Irene Mink

"Bij het begeleiden van kinderen gaat het niet om het overnemen van hun taken, maar het bieden van de juiste handvatten. Met de juiste handvatten leert een kind om te gaan met zijn of haar eigen belemmeringen en zich aan te passen aan wat school en de omgeving vraagt. Dit geeft zelfvertrouwen, een gevoel van zelfstandigheid en rust. Geweldig om te zien hoe een kind steeds meer grip krijgt op zijn eigen kunnen!"

Jannie Koeleman

"Mijn passie is om door persoonlijke aandacht een kind een stukje op weg te helpen zodat het daarna weer op eigen kracht verder kan gaan, met als uiteindelijke doel: het kind tot zijn recht laten komen en het laten groeien in zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Ik vind het mooi en dankbaar werk!"

Jeanette Visser (kinder- en jeugdpsycholoog / GZ-psycholoog)

“De ontwikkeling van kinderen en jongeren verloopt niet altijd probleemloos. Ik help graag deze problemen te verlichten en/of op te lossen in samenspraak met leerling en ouder(s). Mijn werkwijze is doelgericht, concreet en praktisch, en humor wordt hierbij niet geschuwd.”

Jolanda de Kok

Ik word er blij van wanneer ik jongeren op weg help naar meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid. De lach die doorbreekt, de schouders die omhoog gaan, de inzichten die ze krijgen; daar doe ik het voor. Ik combineer mijn kennis met mijn intuïtie en vind het mooi dat ieder kind uniek en bijzonder is.

Lynn Nijhof

"Na het afronden van mijn studie orthopedagogiek wilde ik graag aan de slag met jongeren. Op precies het juiste moment kwam toen ’t Boompje op mijn pad! Ik vind het heerlijk om met de leerlingen bezig te zijn en samen te kijken naar wat zij nodig hebben om het uiteindelijk zelf te kunnen. Dat is het mooiste wat er is: de leerling laten ervaren dat hij het wél zelf kan."

Manon Minks

“‘Het mooiste wat je kunt worden is jezelf’, dat is wat ik de jongeren mee wil geven. Door mijn ervaring in het onderwijs kan ik ze goed ondersteunen bij het structureren, plannen en organiseren van hun schoolwerk en samen met de jongeren ontdekken dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze denken.”

Marchèl Vermeulen

“Mijn motivatie om voor ‘t Boompje te werken, zijn de korte lijnen tussen de organisatie en de leerling; de mensenkennis van de organisatie, het altijd een passend maatwerk kunnen creëeren tussen leerling, ouder en school en het vertrouwen – en hiermee de vrijheid – in het werk qua specifieke invulling.”

Mariëlle Boersen

“Met veel plezier begeleid ik, in nauw contact met ouder(s) en school, leerlingen op hun levenspad. Ik luister, verplaats me in hun manier van denken, stel (kritische) vragen en geef tips en positieve aandacht. Hun vertrouwen en de stappen die ze zetten maken dit werk voor mij heel waardevol.”

Marinke Mathlener

"Na jarenlange ervaring in verschillende vormen van speciaal onderwijs, richt ik me bij ’t Boompje nu helemaal op de individuele leerling. Het is een voorrecht om een-op-een met kinderen te kunnen werken, naar ze te luisteren, mee te bewegen en te kijken naar wat er nodig is. Maatwerk bieden, afstemmen, bijstellen, en stappen maken. Dat is wat mij ontzettend veel voldoening geeft. Doordat je vaak langere tijd met kinderen werkt is er echt tijd om een band op te bouwen, waardoor je zoveel meer voor elkaar krijgt. Het is goed om een nauwe samenwerking met ouders en school te creëren. Zo kan de begeleiding van de leerling optimaal worden benut en kunnen ouders deels worden ontlast."

Marion Flapper (office manager)

“Bij ‘t Boompje ben ik de spin in het web. Samen met mijn collega’s verzorg ik met veel plezier alle werkzaamheden rondom de zorg van onze leerlingen en cliënten. Een enorme leuke en afwisselende baan waarbij ik in staat ben om kinderen te helpen en ik met passie mijn organisatietalent kan inzetten.”

Marit van Elsdingen

“Tijdens mijn werk in het voortgezet onderwijs zie ik veel leerlingen die gebaat zouden zijn bij net een beetje meer aandacht. Bij 't Boompje heb ik eindelijk de mogelijkheid om die aandacht te geven. Ik geniet en de kinderen groeien; daar doe ik het voor.”

Marleen van Maanen

“Elk kind is en leert anders. De uitdaging is om de verschillen tussen kinderen te herkennen, te erkennen en er op af te stemmen. De afgelopen tien jaar heb ik met veel plezier gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. Het werk met de kinderen bij ’t Boompje en mijn werk als (beeld)coach stellen mij in de gelegenheid 1-op-1 begeleiding te geven. Hoe mooi is het om de kinderen te mogen begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen krachten, nieuwe vaardigheden en het vermogen om zelf uitdagingen aan te gaan. Daar gaan we samen voor.”

Marloes van Opzeeland

“Wat mij motiveert is een positieve verandering bij, en vooral samen met, een kind kunnen bewerkstelligen. Hierbij ga ik graag uit van de mogelijkheden die er zijn en van de sterke kanten van het kind. Met geduld, creativiteit en aandacht iemand laten groeien; dat is prachtig!”

Paul Hoogenboezem

“Met een achtergrond van vele jaren werken in het – vooral speciaal – onderwijs ben ik meer dan behoorlijk toegerust om met de jongeren van ’t Boompje te werken. Het is heerlijk om samen met de jongeren maatwerk te leveren en te zien hoe vooruitgang geboekt wordt. Gezelligheid en humor zijn voorname gereedschappen die ik graag hanteer. Vertrouwen, respect en inzet zijn de pijlers waarop mijn relatie met de jongeren en de ouders gebouwd wordt. Voldoening is de beloning.”

Renate Vogel

"Weer die lach op het gezicht of een trots appje van een leerling omdat er een voldoende is behaald, dat is waar ik het voor doe. Leerlingen weer het vertrouwen te geven, te werken aan een positief zelfbeeld, huiswerk te organiseren en te structureren. Stapje voor stapje het kind laten zien en voelen dat het een mooi talent bezit. Dit gebeurt niet van de een op de andere dag. Juist het bouwen en werken met een kind, het vertrouwen winnen om samen voor een resultaat te gaan, dat is het mooiste wat er is. "

Robin Langhout

“Werken met kinderen aan vaardigheden, een band opbouwen, samen kijken hoe je eruit kunt halen wat er in zit, zien hoe een kind steeds meer in zichzelf en zijn sterke kanten gaat geloven en plezier hebben tijdens het proces;
dat is wat het werken bij ’t Boompje zo leuk maakt.”

Roy van Klooster

"Het is prachtig om vanuit een connectie met het kind het schoolwerk op orde te brengen en de rust te geven die een goede, overzichtelijke organisatie en planning biedt. Ik heb dat zelf in mijn jeugd gemist. Daardoor weet ik uit eigen ervaring hoe belangrijk dat kan zijn. Het werken voor 't Boompje voelt voor mij als het overwinnen van blokkades die kinderen met ‘labeltjes’ kunnen ervaren. Leren is leuk en verlicht!"

Sonja Elsenburg

"Naast mijn werkzaamheden bij 't Boompje ben ik leerkracht in het basisonderwijs en volg ik de opleiding tot ‘Kindercoach’. Ik vind het prachtig om te zien hoe ieder kind zich op zijn eigen unieke manier ontwikkelt. Het individueel werken met kinderen vraagt daardoor om goede afstemming. Door goed te luisteren naar wat het kind te vertellen heeft onderzoeken we samen wat er speelt en welke behoeftes er zijn. Met een positieve blik, een open houding en met vertrouwen help ik het kind zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Samen gaan we stap voor stap op weg naar een doel. Ik vind het bijzonder dat ik een klein stukje mee mag lopen op het pad van deze kinderen."

Titia Smulders

“De jongeren die ik voor ’t Boompje begeleid zijn allemaal bijzonder en hebben allemaal hun eigen talenten. Respecteren, stimuleren, motiveren, structureren, plannen en organiseren, dat zijn míjn talenten. Door kinderen te leren omgaan met hun beperking, groeit hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Daar groei ik ook van én het maakt me blij.”

Victorine Meuwissen

“Dit werk is heel afwisselend en persoonlijk en in zekere zin ook creatief; je moet een modus vinden die werkt en die steeds bijstellen. Je bouwt een relatie op met de leerling en je zet je samen in om bepaalde doelen te bereiken. Als dat lukt, geeft dat veel voldoening.”

Wenda Bergsma

“Het meisje met het stralende gezicht, omdat ze op haar rapport voor begrijpend lezen van matig naar goed is gegaan, de jongen met wie ik vaak in een deuk lig om zijn uitspraak van Franse woorden; kinderen begeleiden bij ’t Boompje geeft mij elke dag weer veel voldoening en plezier. Ik geniet ervan als kinderen groeien, meer zelfvertrouwen krijgen en een positiever zelfbeeld ontwikkelen; daar doe ik het voor.”