Veel kinderen worstelen met leer-, lees-, reken- en/of concentratieproblemen. Hierdoor verliezen ze het vertrouwen in hun eigen leercapaciteiten, waardoor ze in een negatieve spiraal terechtkomen. De te leren informatie komt steeds minder binnen, goede cijfers blijven uit, het zelfvertrouwen daalt met alle negatieve gevolgen vandien.

Kinderen leren op school vaak weinig over hoe ze effectief kunnen leren. Dit is voor ieder kind dan ook verschillend. Hoe fijn zou het zijn als een kind inzicht krijgt in hoe hij of zij het beste en makkelijkste leert.

Het leerstrategieën-onderzoek MILS geeft een kind inzicht in welke leerstrategie het beste bij hem past. Misschien leert het kind juist veel gemakkelijker met beelden dan met woorden of is het auditief sterk. Als een kind zijn eigen leerstrategie kent, dan weet het wat zijn sterktes en valkuilen zijn en ziet het beter hoe hij deze eigenschappen kan inzetten bij het leren. Dit maakt het leren gemakkelijker, geeft meer plezier en zorgt ervoor dat er tijd overblijft voor andere activiteiten buiten school die ook belangrijk zijn.

Hoe werkt MILS?

 • De MILS is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar;
 • Ook kan het ouders helpen meer inzicht te verkrijgen in hun eigen leerstrategie;
 • Het gehele MILS leerstrategieën-onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur;
 • Het onderzoek wordt op de computer afgenomen;
 • De uitkomst van het onderzoek wordt door de MILS-coach toegelicht en samen wordt er gekeken naar wat de best werkende leerstrategie voor het kind is;
 • De MILS-coach beveelt passende hulpmiddelen aan en geeft tips over hoe de leerstrategie het beste toegepast kan worden;
 • Aan het einde van de sessie wordt er een persoonlijk verslag opgesteld.

Waar kan MILS voor zorgen?

 • Een werkende leerstrategie
 • Meer zelfvertrouwen
 • Meer rust bij het maken van huiswerk of toetsen
 • Schoolresultaten die passen bij het niveau van het kind

‘t Boompje vindt inzicht in de leerstrategie van een kind een belangrijk en effectief hulpmiddel bij de begeleiding, vandaar dat we het ook willen inzetten bij ‘onze’ kinderen.

Mocht u interesse hebben in de MILS of meer informatie willen, neemt u dan gerust contact met ons op via info@tboompje.nl of 06-50244418.