Achtergrond sponsoring

In januari 2017 gaan Jolanda en haar echtgenoot Wiet naar Gambia. Tijdens hun reis naar Gambia bezoeken ze een school in Bakau, een klein plaatsje in de buurt van de hoofdstad Banjul. Meteen bij binnenkomst is Jolanda geraakt door het kleine schooltje. Het schooltje bestaat uit niet meer dan een houten keet met golfplaten als dak. In de klas zitten ruim 40 kinderen van verschillende leeftijden, opgepropt naast elkaar. Voor de klas staat een bevlogen leerkracht, genaamd Muhammad. Een leerkracht met een missie. In gesprekken met Muhammad en de kinderen uit de klas worden de eerste contouren van een mogelijke relatie met ’t Boompje zichtbaar. Onderwijs lijkt dé manier om deze kinderen aan een beter bestaan te helpen in Gambia.

Met een koffer vol indrukken komen Jolanda en Wiet terug in Nederland. Na thuiskomst besluit Jolanda – begaan met het lot van de kinderen van de school in Bakau – dat ’t Boompje de school gaat sponsoren. Voor de Gambiaanse kinderen gloort er eindelijk hoop aan de horizon. Onderwijs zal het pad van deze kinderen in Bakau verlichten en hun de kans op een betere, meer menswaardige toekomst geven.

Vanaf dat moment wordt er nauw contact onderhouden tussen ’t Boompje, leerkracht Muhammad en Mamadou, de hoofdmeester van de school in Bakau. Er wordt geld opzij gezet om de school in Bakau waar mogelijk te helpen. Van het geld worden educatieve posters, schoolboeken en schoolspullen aangeschaft zoals schriften en potloden, evenals als een kast om de schoolspullen in op te bergen.

Beschrijving schoolbezoek Bakau april 2019

In januari 2019 komt Jolanda met het verheugende bericht dat het team van ’t Boompje een bezoek mag brengen aan de school in Bakau. Wat een geweldig vooruitzicht! Jolanda geeft aan dat het wenselijk is om met eigen ogen de school te aanschouwen en te kijken waar de school behoefte aan heeft. Vol enthousiasme begint het team van ’t Boompje – bestaande uit Jolanda, Marion, Titia en Wenda - aan de voorbereidingen voor het bezoek aan Gambia. Zo worden er tickets voor een vliegreis geboekt, een overnachtingsadres geregeld en worden er diverse schoolspullen ingeslagen.

Vrijdag 5 april 2019 is dan het eindelijk zover: in alle vroegte brengt collega Marinke het team van ’t Boompje naar Schiphol. Na een voorspoedige reis komt het team aan in Bakau!  Lamin, zoon van hoofdmeester Mamadou èn gids tijdens het bezoek aan Gambia, brengt de dames van ’t Boompje naar de school waar Muhammad, Mamadou en de kinderen uit de klas hen vol verwachting staan op te wachten. De delegatie van ’t Boompje schiet vol bij de eerste aanblik. Wat een piepklein schooltje en wat een armoedige plek, maar wat een hartverwarmende ontvangst! De kinderen heten ‘t Boompje welkom met prachtige, zelfgemaakte tekeningen. Uit volle borst zingen de kinderen zelfgeleerde Nederlandse liedjes. Jolanda, Marion, Titia en Wenda worden er stil van. Na de kennismaking laat Jolanda de klas een Nederlandse kalender zien en geeft ze uitleg over de verschillende seizoenen in Nederland. Ook maakt ’t Boompje een aantal lessen van Muhammad aan de klas mee.

Na dit eerste bezoek aan de school stuurt leerkracht Muhammad ons een ontroerend bericht:

My dear Jolanda, Wenda, Marion and Titia!

Thank you so much for your wonderful support to the school and the lovely time you spent with us. Our children loved it so much and enjoyed the stuffs you brought for them. Your names are on the lips of every child, Mamadou and of course myself.

Thank you so much for making my day so sweet with the separate money you gave to me. It was a suprise gift to me and I really appreciate it with all my heart.

We hope to see you again on Monday: then we will be giving you the receipt and the invoice of the items we paid for with your money.

This is just to show how much appreciation we do, but we will be giving you a special thanking letter when you revisit us on Moday.

With much love, respect and very best wishes to you all.

Op het overnachtingsadres aangekomen bespreken Jolanda, Marion, Titia en Wenda het eerste bezoek aan de school. In Gambia bestaan verschillende soorten scholen. Zo zijn er particuliere scholen waarbij ouders een financiële bijdrage moeten leveren. Kinderen die naar een particuliere school gaan moeten een schooluniform dragen. Die uniformen moeten door ouders bekostigd worden, evenals materialen voor school zoals schoolboeken. De school in Bakau is een zogeheten free school. Dat betekent dat ouders geen bijdrage hoeven te leveren aan het onderwijs aan hun kinderen. Kinderen die naar deze school gaan moeten vaak uren lopen om naar school te kunnen gaan. Ook komt het voor dat ze thuis nog niet hebben gegeten of gedronken. Wat een groot contrast met het onderwijs in Nederland……

Verder zijn er verschillende scholen in Gambia voor verschillende geloofsovertuigingen. Zo zijn er speciale scholen voor moslims. Dit geldt niet voor de school in Bakau. Op de school in Bakau zijn kinderen met verschillende geloofsachtergronden welkom. Verschillende geloven worden hier (overigens in heel Gambia) gerespecteerd en gewaardeerd.

Maandag 7 april 2019 brengt ’t Boompje een volgend bezoek aan de school. Om de kinderen van de school te verrassen nemen Jolanda, Marion, Titia en Wenda fruit mee. Samen met Isha (vrouw van gids Lamin, fruitverkoopster op het strand) zijn er 80 fruitschaaltjes gemaakt. Bij het binnenbrengen van het fruit lopen de emoties hoog op. Zo’n gift hebben leerkracht Muhammad en de kinderen uit de klas niet eerder meegemaakt.

Na het uitdelen van het fruit zetten de dames van ’t Boompje de klas op stelten. Onder grote hilariteit leren ze de kinderen van de klas het Nederlandse kinderliedje ‘Hoofd, schouders, knie en teen’. Vooral het puntje van je neus is vermakelijk!

Ontroerd en met een gevoel van dankbaarheid nemen Jolanda, Marion, Titia en Wenda afscheid van Muhammad, hoofdmeester Mamadou en de kinderen van de school.

Ook Muhammad is geraakt door het tweede bezoek:

Good evening!

Another exciting moment we spent together again! Thank you once again for making everyone happy. This is the most beautiful pleasure we have ever had in our lives since we started meeting tourists. As I am writing to you now, I feel blessed that we have partners who really love what they’re doing, which is to brighten the path for the children and encourage them on knowing how much important education is.

Certainly, we are honoured. This time around, your names are not only on te lips of the children, but also of their parents, for seeing bowls of fruit you brought them.

Op 10 april 2019 sluiten de dames een indrukwekkende en emotionele reis af. Muhammed, Mamadou en de kinderen van de school van Bakau laten een onuitwisbare indruk achter.

 

Toekomst school Bakau

Na afloop van de reis naar Gambia bespreken de dames van ’t Boompje de sponsoring van de school in Bakau en de eerste resultaten daarvan. Het is duidelijk dat de sponsoring zichtbare resultaten oplevert. Bij het eerste bezoek van Jolanda en Wiet aan de school in januari 2017 zaten er ongeveer 40 kinderen in de klas. Mede dankzij de sponsoring is dit aantal inmiddels opgelopen tot bijna 100 kinderen. Wat prachtig dat steeds meer kinderen de kans krijgen om (gratis) onderwijs te volgen in Bakau! Tevens stromen steeds meer leerlingen door naar een hoger niveau binnen het vervolgonderwijs. Dat zegt iets over de kwaliteit van het onderwijs op deze school!

Keerzijde van alle gunstige ontwikkelingen is de beperkte ruimte. De school is te klein om al die kinderen te huisvesten. Daar komt bij dat er op de huidige plek niet uitgebreid mag worden. Eventuele andere opties zouden overwogen en uitgevoerd moeten worden. Denk aan het bouwen van een nieuwe school of het opknappen van een bestaand pand en geschikt maken voor gebruik als school. Sponsoring hierbij is van cruciaal belang.

Door de toename van leerlingen is het verder noodzakelijk om meer schoolmaterialen aan te schaffen. Als meer kinderen onderwijs volgen, dan zijn er ook meer schoolspullen nodig. Ook hiervoor geldt dat sponsoring hard nodig is en blijft.

Uiteraard blijft ’t Boompje de school in Bakau sponsoren. Daarnaast kan de school aanvullende sponsoring goed gebruiken. Draagt u de kinderen van de school in Bakau een warm hart toe? Neem dan contact op met het team van ’t Boompje. Zij kunnen met u bespreken op welke manier(en) u de school zou kunnen ondersteunen.

 

 

Deel dit bericht op social media!
Geplaatst in Goede doelen.