De mensen van ‘t Boompje

’t Boompje is in 2005 opgericht door Jolanda Kamp-Kerker. Na meer dan 20 jaar als leerkracht te hebben gewerkt, besloot ze over te stappen van klassikaal onderwijs naar individuele begeleiding. Al direct bleek er in ’t Gooi en omstreken veel behoefte te bestaan aan deze vorm van ondersteuning en is ’t Boompje flink gegroeid. We stellen het team hier graag even aan u voor.

Jolanda Kamp-Kerker

“Het mooiste van dit werk is de band met kinderen en ouders. Door individuele aandacht laat je een kind weer met plezier leren en laat je faalangst omslaan in zelfvertrouwen.
’t Boompje begon ooit als een gedachtespinsel in de vakantie, maar is uitgegroeid tot een waardevol bedrijf met dierbare collega’s waar ik de afgelopen jaren veel van geleerd heb.”

Wenda Bergsma

“Het stralende gezicht van een meisje dat met begrijpend lezen van matig naar goed is gegaan op haar rapport. De jongen met wie ik vaak in een deuk lig om zijn uitspraak van Franse woorden. Het zijn zo maar twee herinneringen. Kinderen begeleiden bij ’t Boompje geeft namelijk elke dag voldoening en plezier. Ook dankzij de samenwerking met de deskundige en betrokken collega’s!”

Titia Smulders

„De jongeren die ik voor ’t Boompje begeleid, zijn allemaal bijzonder en hebben allemaal hun eigen talenten. Respecteren, stimuleren, motiveren, structureren, plannen en organiseren – dat zijn mijn talenten. Door kinderen te leren omgaan met hun beperking groeit hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Daar groei ik ook van én het maakt me blij”

Chris Rozendaal

"Na ruim 20 jaar in het onderwijs weet ik dat er vaak te weinig tijd is om uw kind op de juiste wijze op te vangen. Bij ’t Boompje proberen we met aandacht, geduld, de juiste leerstof en een beetje humor, uw kind te geven wat nodig is. Ik vind niets mooier dan het vertrouwen bij een kind te zien groeien..."

Marinke Mathlener

“Door heel nauw samen te werken met zowel de leerling als de ouders en de leerkracht, zijn we een waardevolle aanvulling. En door de diversiteit van de begeleiders is er altijd een goede match te maken. Dankzij het één op één contact kan ik direct inspelen op wat er gebeurt en laat ik de leerling ervaren wat hij kan. Samen halen we eruit wat erin zit – op een leuke, gezellige manier!”

Annelieke Dik

“Het is mooi om samen met een kind te onderzoeken wat zijn of haar sterke kanten zijn en hoe die kunnen worden ingezet om uitdagingen als faalangst, dyslexie, autisme of een rekenprobleem aan te gaan. Zo kun je een kind weer in zijn kracht zetten en laten ervaren dat leren leuk is! Het blijft bijzonder om samen te ontdekken hoeveel eigen wijsheid en mogelijkheden een kind in huis heeft.”

Ingeborg Lotze

Vanuit de mogelijkheden van het aan jou toevertrouwde kind samen aan de slag, in gesprek of op pad gaan. Spelenderwijs doet het kind (succes)ervaringen op en leert vanuit de door jou geboden veilige, vertrouwde situatie nieuwe vaardigheden en/of op zichzelf vertrouwen. Het creëren van deze ’lessen’ maakt voor mij het werk veelzijdig en inspirerend.

Suzanne Bieshaar

"Ik ben afgestudeerd in de richting Pedagogiek en werk met veel plezier bij ’t Boompje. De een-op-een begeleiding is uniek en zorgt voor een positieve verandering, die vaak al op korte termijn zichtbaar is. Tijdens de begeleiding wordt nauw samengewerkt met de ouders en school. Bij ’t Boompje staat het kind centraal en werken wij oplossingsgericht en steeds op maat. Het multidisciplinaire team is daarbij een bron van inspiratie"

Drs. Victorine Meuwissen

Orthopedagoog en remedial teacher

"Qua werk is er wat mij betreft niets mooier dan leerlingen verder op weg te helpen met het oog op hun talenten. Ik vind het een uitdaging om bij iedere jongere opnieuw na te gaan wat zijn of haar mogelijkheden zijn, welke hulp hij of zij nodig heeft en om daar een passend begeleidingsplan voor op te stellen en dat samen uit te voeren. Het geeft zoveel voldoening om leerlingen en ouders op deze concrete en praktische wijze te kunnen ondersteunen!"

Drs. Jeanette Visser

Kinder- en jeugdpsycholoog / GZ-psycholoog

"Ik werk graag met kinderen en jongeren: zij zijn volop in ontwikkeling en dat verloopt niet altijd probleemloos. Het is mijn voldoening wanneer een kind of een jongere weer meer gedijt, beter functioneert en de ouder(s) zich minder ongerust hoeven te maken. Bij ’t Boompje werken professionele en betrokken mensen met oog en oor voor het kind, ook voor persoonlijke zaken.”

naam wachtwoord