Links

Algemeen

Ouders en rugzak
http://www.50tien-oudersenrugzak.nl/oudersenrugzak/
Op deze speciaal voor ouders gemaakte website is heel veel informatie te vinden over het rugzakje oftewel leerlinggebonden financiering (lgf) en alles wat daarmee samenhangt.

Balans digitaal
http://www.balansdigitaal.nl
Heldere en zeer informatieve site van de landelijke vereniging van ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

Over het PGB
http://www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-het-pgb

Oefenenen met rekenen

http://rekenbeter.nl
http:aandachtvoorrekenen.nl

Onderwijs- en woonbegeleiding

http://quipana.nl

Kinderen en yoga

Yogahoudingen, ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen voor kinderen o.l.v. een kinderfysiotherapeut. Ook voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD, ADD, autisme en leerproblemen.

http://happykidzyoga.nl

PDD-NOS / Autisme

www.omgaanmetautisme.nl
www.autisme_kinderen.startpagina,nl
www.pddnos.ondersteunt.nl

ADHD

www.adhd.pagina.nl

Dyslexie

www.leestrainer.nl
www.dyslexie.pagina.nl
www.tbraams.nl
www.lesebanc.nl/index.php

 

Dyscalculie

www.lexima.nl
www.tbraams.nl
www.dyscalculie.nl

NLD

www.nldinfo.nl
www.kpcgroep.nl

naam wachtwoord