't Boompje helpt leren en organiseren

Niet alle kinderen kunnen op school even goed meekomen, ook al doen ze nog zo hun best. Helaas hebben leerkrachten vaak onvoldoende tijd om de noodzakelijke extra aandacht te geven.

’t Boompje helpt leren en organiseren. Niet in een groep, maar één op één. In alle rust. In het juiste tempo. En gewoon thuis, in de eigen, vertrouwde omgeving.

Zowel leerlingen van de basisschool als het voortgezet onderwijs bieden we een oplossing op maat. Daarnaast werken we met onze jongerenbegeleiding aan een grotere zelfstandigheid en het voorkomen van probleemgedrag.

We zijn actief in de regio Gooi en Vechtstreek en gemeente De Bilt.

Meer weten? Stuur een mail of bel Jolanda Kamp-Kerker 06 - 51 80 46 26 of Wenda Bergsma 06 - 28 18 73 64.

Gratis voorlichting groep 7 en 8
Kinderen met 'een stempel' vind je in bijna iedere klas. Maar voor hun klasgenoten is het vaak niet duidelijk wat bijvoorbeeld ADHD is.
Lees hier meer over onze voorlichting op school
.

Anne Marie geslaagd voor de HAVO! Natuurlijk hebben we een beetje geholpen maar ze heeft het toch vooral zelf gedaan door, ondanks de nodige tegenslagen, steeds haar best te doen en keihard te werken. Super Anne Marie - we zijn trots op je!

.

naam wachtwoord